การพัฒนากลไกการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสำหรับรถจักรยานยนต์ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การพัฒนากลไกการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสำหรับรถจักรยานยนต์ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1 ก.ย. 2565 1663 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


การพัฒนากลไกการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสำหรับรถจักรยานยนต์ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย หน่วยวิจัยความปลอดภัยทางถนน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved