ศึกษาประสิทธิผลการเบรกสำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดต่ำกว่า 400 cc


10 ต.ค. 2561 2394 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


ศึกษาประสิทธิผลการเบรกสำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดต่ำกว่า 400 cc ที่ติดตั้งระบบเบรก ABS บนสภาพถนนในประเทศไทยโดยการจำลองสภาพผิวถนนร่วมกับการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุภาคสนาม

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์จะรวบรวมความรู้ด้านวิชาการโดย จัดจ้างให้มีการศึกษาประสิทธิผลการเบรกสำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดต่ำกว่า 400 cc ที่ติดตั้งระบบเบรก ABSบนสภาพถนนในประเทศไทยโดยการจำลองสภาพผิวถนนร่วมกับการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุภาคสนามเพื่อพัฒนาบทความวิจัยบทความวิชาการจากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเผยแพร่ให้กับกลุ่มนักวิชาการคนทำงานด้านความปลอดภัยทางถนน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป

ผู้สนใจสามารถโหลด TOR ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี่ และ ยื่นข้อเสนโครงการได้ ตั้งแต่วันที่ 17-26 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่

นางสาวดารารัตน์ ช้างด้วง

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย 407-408 อาคารพร้อมพันธ์ 2 ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

โทรศัพท์ 02-9388490 โทรสาร 02-9388827

Email: dararat@roadsafetythai.org

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved