สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "กระบวนกรขับเคลื่อนกลไก ศปถ." รุ่นที่ 2


7 ม.ค. 2562 2665 แผนงาน : การจัดการกลไกความปลอดภัยทางถนน


สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "กระบวนกรขับเคลื่อนกลไก ศปถ." รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 8 -10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมบัดดี้โอเรียนทอลริเวอร์ไซด์ นนทบุรี

แผนงานการจัดการกลไกความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "กระบวนกรขับเคลื่อนกลไก ศปถ." รุ่นที่ 2 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมการขับเคลื่อน ศปถ. ในเชิงกลไก ด้วยเครื่องมือจัดการเชิงผลลัพธ์ งานสัมมนาฯ ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้...

- การทบทวนการเรียนรู้ "คนอื่น" เพื่อเข้าใจ "ตนเอง" ผ่านทฤษฏีกงล้อ 4 ทิศ และประยุกต์ใช้ในการทำความเข้าใจความแตกต่างหลากหลาย และสร้างกระบวนการเรียนรุ้ ลดความสัมพันธ์เชิงอำนาจ

- เครื่องมือ 5 ชิ้น ในการขับเคลื่อนกลไก ศปถ. || สามเหลี่ยมปัจจัยกำหนดสุขภาพ || แผนภูมิต้นไม้ปัญหา || บันไดผลลัพธ์ || การวิเคราะห์แรงเสริม แรงต้าน || การออกแบบการประเมินสะท้อนผลลัพธ์ || ชวนทบทวนเทคนิค วิธีการ ฝึกนำกระบวนการ รวมถึงแบ่งปัน trip & trick ที่ใช้ให้การอธิบายเข้าใจได้ง่ายขึ้น

- หลัก 3 ก. กับกระบวนกร || ก.เกม || ก.กิจกรรม || ก.กระบวนการ || เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (transformative learning design) นำกระบวนการโดย มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 มกราคม 2562 ที่ >> สมัครเข้าร่วม
ประกาศผลการสมัคร วันที่ 30 มกราคม 2562 ที่ >> เว็ปไซต์ หรือ เพจ สานพลังคนทำงาน ศปถ.

เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ฟรี!!!

>>>รับเพียง 30 คนเท่านั้น<<< เงื่อนไขการคัดเลือกให้ถือมติการพิจารณาของกรรมการเป็นที่สิ้นสุดมีรายละเอียดดังนี้...

เงื่อนไข 1

เงื่อนไข 2

เงื่อนไข 3

เงื่อนไข 4

ผู้เข้าร่วมที่อยู่ครบกระบวนการ จะได้รับ วุฒิบัตร จาก ศวปถ.

ดาวน์โหลด (ร่าง) กำหนดการได้ที่...กำหนดการ

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved