รู้สู้ภัยพิบัติ : ความเสี่ยงเด็กซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

ติดตามผลการทดสอบอันตรายจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต­์ ที่มีเด็กซ้อนท้ายชนกับรถยนต์ ณ ประเทศมา­เลเซีย อ่านต่อ