กรอบการดำเนินงาน โครงการจ้างทำหนังสือรวมบทความ "กลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนที่เปราะบาง"

โครงการจ้างทำหนังสือรวมบทความ "กลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนที่เปราะบาง"

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์จะรวบรวมความรู้ด้านวิชาการโดยการจัดทำหนังสือรวมบทความ "กลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนที่เปราะบาง" เพื่อพัฒนาบทความวิจัยบทความวิชาการจากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเผยแพร่ให้กับกลุ่มนักวิชาการคนทำงานด้านความปลอดภัยทางถนน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป

ผู้สนใจสามารถโหลด TOR ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี่ และ ยื่นข้อเสนโครงการได้ ตั้งแต่วันที่ 17-30 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่

นายสโรชพันธุ์ สุภาวรรณ์

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย 407-408 อาคารพร้อมพันธ์ 2 ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

โทรศัพท์ 02-9388490 โทรสาร 02-9388827

Email: sarojbhan@roadsafetythai.org

ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561

 

Recent Post

ศึกษาประสิทธิผลการเบรกสำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดต่ำกว่า 400 cc ที่ติดตั้งระบบเบรก ABS บนสภาพถนนในประเทศไทยโดยการจำลองสภาพผิวถนนร่วมกับการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุภาคสนาม

ศึกษาประสิทธิผลการเบรกสำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดต่ำกว่า 400 cc ที่ติดตั้งระบบเบรก ABS บนสภาพถนนในประเทศไทยโดยการจำลองสภาพผิวถนนร่วมกับการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุภาคสนาม

กรอบการดำเนินงาน โครงการจ้างทำหนังสือรวมบทความ "กลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนที่เปราะบาง"

โครงการจ้างทำหนังสือรวมบทความ "กลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนที่เปราะบาง"

โครงการจัดจ้างทําหนังสือรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2560

ยื่นข้อเสนอโครงการจัดจ้างทําหนังสือรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2560