แผนงาน > รถโดยสารสาธารณะ

รถโดยสารสาธารณะ

แรงงานพม่า 2 ปี ตายกว่าครึ่งร้อย.. ความสูญเสียที่รอคอยการแก้ไข

แรงงานพม่า 2 ปี ตายกว่าครึ่งร้อย.. ความสูญเสียที่รอคอยการแก้ไข อ่านต่อ

มาตรฐานรถยนต์ และ คำจำกัดความ

มาตรฐานรถยนต์ และ คำจำกัดความ อ่านต่อ

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 อ่านต่อ

พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 อ่านต่อ

ทำไมรถตู้โดยสารสาธารณะต้องลดเหลือ 13 ที่นั่ง

แค่ลดไป 1 ตัว ก็เพิ่มโอกาสรอดชีวิต ได้เป็นอย่างมาก เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ อ่านต่อ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ ประจำปี 2559

ศวปถ. ร่วมกับ มพบ. เก็บรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ ปี 2559 อ่านต่อ