โครงการวิจัยแนวทางที่เหมาะสมของกรมคุมประพฤติในการคุมประพฤติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด กรณีดื่มแล้วขับ

ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยแนวทางที่เหมาะสมของกรมคุมประพฤติ

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กำลังเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยแนวทางที่เหมาะสมของกรมคุมประพฤติในการคุมประพฤติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด กรณีดื่มแล้วขับ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง (พิจารณาเอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 2) มายังที่อยู่ปรากฏด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เอกสารแนบ 1 TOR คลิ๊กที่นี่

เอกสารแนบ 2 หัวข้อในการเขียนข้อเสนอโครงการประเภทวิจัยและประเมินผล คลิ๊กที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายสโรชพันธุ์ สุภาวรรณ์

             ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย

เลขที่ 407 – 408 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-938-8490

โทรสาร 02-938-8827 อีเมล sarojbhan@roadsafetythai.org