ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : โอกาสของเด็กไทย กับ การเรียนรู้ทักษะการเอาชีวิตรอด

ประเทศไทยถูกจัดอันดับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากประเทศนูอีและโดมินิกัน โดยมีผู้เสียชีวิต 38.1 รายต่อประชากรแสนคน ข้อมูลจากใบมรณบัตร กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างปี 2554-2557 ระบุว่า มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยปีละ 14,482 ราย ยังไม่นับรวมข้อมูลจากบริษัทประกันภัยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หลังจากที่มีการทดลองเชื่อม 3 ฐานข้อมูล ได้แก่ ใบมรณบัตร บริษัทประกันภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าด้วยกัน พบว่า ปี 2554 มีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงถึง  23,787 คน และปี 2555 มีจำนวน 23,104 คน ซึ่งสูงกว่าข้อมูลใบมรณบัตรเกือบเท่าตัวและใกล้เคียงที่ WHO คาดประมาณไว้ 

ข้อมูลจากใบมรณบัตรระหว่างปี 2554-2557 พบว่า กลุ่มเยาวชน อายุ 15-19 ปี เป็นกลุ่มที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอายุอื่น เฉลี่ยปีละ 1,688 ราย โดยมีสาเหตุหลักมาจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะหากนับรวมกลุ่มอายุ 0-14 ปี พบว่า มีจำนวนผู้เสียชีวิตในกลุ่มอายุ 0-19 ปี เฉลี่ยปีละ 2,509 ราย (คิดเป็นร้อยละ 17.32 ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด) เทียบเท่ากับทุกๆ ปีจะมีนักเรียนหายไปปีละ 1 โรงเรียนขนาดใหญ่ หรืออาจกล่าวได้ว่า “มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่เป็นเด็กและเยาวชนสูงถึงวันละ 7 ราย”

(ที่มา: ข้อมูลจากใบมรณบัตร สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค)

 

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดไฟล์ ได้ที่ ปุ่มดาวน์โหลด ด้านล่างนี้ค่ะ

Recent Post

สรุปเวทีเสวนา “มอไซค์วัยละอ่อน…ของขวัญหรือมัจจุราช”

สรุปเวทีเสวนา “มอไซค์วัยละอ่อน…ของขวัญหรือมัจจุราช” 555

การพัฒนาการของเด็กกับความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์

การพัฒนาการของเด็กกับความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์555

โครงการจัดทำชุดความรู้การบาดเจ็บจากการใช้รถจักรยานยนต์ในเด็ก ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้

โครงการจัดทำชุดความรู้การบาดเจ็บจากการใช้รถจักรยานยนต์ในเด็ก ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ 555