ผลการศึกษาเบื้องต้นการจัดการอุบัติเหตุของท้องถิ่นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555

ผลการศึกษาเบื้องต้นการจัดการอุบัติเหตุโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีถนนสาย 24 (จากเต็นท์ สู่ เชิงรุก )