รายงานวิจัย

รายงานการสืบค้นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ กรณีอุบัติเหตุรถโดยสารพลิกควํ่า ทางหลวงหมายเลข 323 กิโลเมตรที่ 66+400

รายงานการสืบค้นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ กรณีอุบัติเหตุรถโดยสารพลิกควํ่า ทางหลวงหมายเลข 323 กิโลเมตรที่ 66+400 โดยทำการสืบค้นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบของการเหตุและองค์ประกอบของการบาดเจ็บ อันจะนำมาซึ่งการปรับปรุงแก้ไขจากปัญหาที่พบ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันนี้ในอนาคต