รายงานวิจัย

โครงการแต่งตำราอุบัติเหตุจราจรในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย

โครงการแต่งตำราอุบัติเหตุจราจรในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย มุ่งสร้างให้ผู้อ่านสร้างความเข้าใจถึงที่มาที่ไปของวิถีพนักงานขับรถบรรทุก ประกอบไปด้วย ปรากฏการณ์อุบัติเหตุรถบรรทุก การตีแผ่ชีวิตเบื้องหลังพวงมาลัยฅนขับรถบรรทุกซึ่งมีเหตุซับซ้อนเชิงลึก เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและอาจเป็นช่องทางในการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึ้นจากรถบรรทุก การสะท้อนความเสี่ยงของฅนขับรถบรรทุกที่ถูกแวดล้อมก่อร่างสร้างวิธีคิดและวิธีการที่เสี่ยงมาจากระบบสังคมและระบบวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญต่อ “เงิน” มากกว่า “ควมปลอดภัยถทางถนน” และนำเสนอภาพความเชื่อมโยงของเหตุปัจจัยซึ่งเป็นรากเหง้าที่มาของปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในกลุ่มรถบรรทุก ผลึกความคิดเกี่ยวกับชุดวิธีคิดที่ว่าด้วยอุบัติเหตุจราจรของฅนขับรถบรรทุก การอธิบายเหตุผลที่มาที่ไปว่าความเสี่ยงกลายเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัว รวมถึงการร่วมกันประกอบสร้างความรู้ความจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจรระหว่างนายทุน และฅนขับรถบรรทุก ซึ่งจะนำเสนอเรื่องราวอุบัติเหตุจราจรที่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุกในมุมมอง แนวคิด ทฤษฏีทางสังคมศาสตร์