รายงานวิจัย

ก้าวช้าๆ สู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัย ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานลดอุบัติเหตุจราจรภูเก็ต

การทำงานเพื่อลดอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดภูเก็ต โดย โครงการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรภาคใต้ (สอจร.ภาคใต้) ใช้วิธีการ 5 ช. คิอ ชวน  เชื่อม (ชวนและเชื่อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นภาค) ชม/เชียร์ (ไม่ตำหนิติเตียน ชมเพื่อให้กำลังใจ) ชง (นำเสนอผู้บริหารในพื้นที่) ช้อน (ค้นคว้าหาความรู้) บวกกับประสบการณ์ทำงานจนได้หลักอีก 5 ช. คือ เช็ค (วิเคราะห์ข้อมูล) เชื้อ (แพร่ความคิดให้เกิดภาคีใหม่) เชื่อ (เชื่อว่าความปลอดภัยทางถนนสามารถสร้างได้) ชิม (ทำเป็นตัวอย่างให้เห็น) ชุมชน (ให้ชุมชนมีส่วนร่วม) จนสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 201 รายในปี 2553 เหลือเพียง 116 รายในปี 2554

“ก้าวช้าๆ สู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัย” ถอดบทเรียนการทำงานในจังหวัดภูเก็ต โดยนำเสนอการแก้ไขปัญหาเรื่องการปิดทางกลับรถเจ้าปัญหา เรื่องไฟสัญญาณจราจร เรื่องทางโค้งกับอุบัติเหตุ ความเร็ว เกาะกลางถนน การขับรถย้อนศร การออกแบบถนนตามประเภทการใช้งาน หมวกนิรภัย เมาแล้วขับ มาตรฐานรถติดดาว มาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ การแก้ปัญหาอุบัติเหตุรถบัสตกเขาและรถเมล์อบจ.ภูเก็ต

บทเรียนจากภูเก็ตสามารถเป็นตัวอย่างให้พื้นที่อื่นๆ นำความรู้ ประสบการณ์การทำงานไปปรับใช้ให้เข้ากับพื้นที่ เพื่อจัดการความปลอดภัยทางถนนได้อย่างเหมาะสม