ทีมสี่สามภาค ผู้ชนะการทำข่าวป้องกันอุบัติเหตุช่วงกิจกรรมลงพื้นที่ทำข่าว ประจำภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี

การอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตข่าวและสารคดีเชิงข่าวด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน สืบข่าวเล่าเรื่อง

รู้สู้ภัยพิบัติ : ความเสี่ยงเด็กซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

ติดตามผลการทดสอบอันตรายจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต­์ ที่มีเด็กซ้อนท้ายชนกับรถยนต์ ณ ประเทศมา­เลเซีย